Crasing on exit/quit

Every time when I click to application closing (Quit), then Windows generate following exception (in polish):

Podpis problemu:
 Nazwa zdarzenia problemu:	APPCRASH
 Nazwa aplikacji:	whatpulse.exe
 Wersja aplikacji:	2.0.4.0
 Sygnatura czasowa aplikacji:	510c3a88
 Nazwa modułu z błędem:	QtCore4.dll
 Wersja modułu z błędem:	4.8.1.0
 Sygnatura czasowa modułu z błędem:	4f61952b
 Kod wyjątku:	c0000005
 Przesunięcie wyjątku:	0011784c
 Wersja systemu operacyjnego:	6.1.7601.2.1.0.256.48
 Identyfikator ustawień regionalnych:	1045
 Dodatkowe informacje 1:	0a9e
 Dodatkowe informacje 2:	0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
 Dodatkowe informacje 3:	0a9e
 Dodatkowe informacje 4:	0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789

And following message in the Event viewer:

- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
 <Provider Name="Application Error" /> 
 <EventID Qualifiers="0">1000</EventID> 
 <Level>2</Level> 
 <Task>100</Task> 
 <Keywords>0x80000000000000</Keywords> 
 <TimeCreated SystemTime="2013-03-17T16:40:47.000000000Z" /> 
 <EventRecordID>4284</EventRecordID> 
 <Channel>Application</Channel> 
 <Computer>xxx-PC</Computer> 
 <Security /> 
 </System>
- <EventData>
 <Data>whatpulse.exe</Data> 
 <Data>2.0.4.0</Data> 
 <Data>510c3a88</Data> 
 <Data>QtCore4.dll</Data> 
 <Data>4.8.1.0</Data> 
 <Data>4f61952b</Data> 
 <Data>c0000005</Data> 
 <Data>0011784c</Data> 
 <Data>1d5c</Data> 
 <Data>01ce232da8002dc7</Data> 
 <Data>C:\Scottie\WhatPulse2\whatpulse.exe</Data> 
 <Data>C:\Scottie\WhatPulse2\QtCore4.dll</Data> 
 <Data>6ae7a718-8f21-11e2-9d43-002186604012</Data> 
 </EventData>
 </Event>

I’m using Windows 7 32bit with SP1.

Known error, fixed in the next release. (beta out now)